Slider

Konsulat

Konsulat rozpoczął działalność 29 marca 2019 roku, przy ulicy Kopernika 4/4. Zajmuje się m.in. wsparciem dla nawiązywania kontaktów biznesowych, naukowych czy kulturalnych a także zbliżania do siebie Polski i Ukrainy. Konsulat honorowy nie zajmuje się sprawami administracyjnymi, jednak w razie potrzeby będzie udzielać pomocy obywatelom Ukrainy.

Konsul - dr med. Jarosław Wieczorek

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i wydziału rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Od 1990 roku praca na oddziale położnictwa i ginekologii w szpitalu imienia L. Rydygiera w Katowicach.
W 2000 roku założyciel, współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” s.c. przekształconego w Łubinowa sp. z o.o. sp. komandytowa.
W 2007 roku powołał do życia pierwszy i jedyny w południowej Polsce Prywatny Szpital Położniczo – Ginekologiczny. Od 2016 roku realizuje jako pierwsza jednostka na Śląsku pilotażowy program Narodowego Funduszu Zdrowia Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży.
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Europejskiego Towarzystwa Płodności oraz Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE). Autor 20 opublikowanych prac naukowych.

Od 2016 roku Konsultant B Brown Aesculap Chifa w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii endoskopowych w operacjach ginekologicznych
Od 2015 roku członek zarządu oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Od 2016 roku ekspert TUV Nord Polska do spraw certyfikacji wyrobów medycznych.
W 2018 roku wyróżniony przez kapitułę nagrody Termedia tytułem „Menedżer roku 2017 w ochronie zdrowia” w kategorii - placówki prywatne.
W 2018 roku decyzją Kapituły Programu otrzymał tytuł: Lider z powołania w kategorii: Lider w zarządzaniu i medycynie.
Fundator i założyciel Fundacji „In Corpore”, której profil działania koncentruje się wokół zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Ukraina.


Moja przygoda z Ukrainą rozpoczęła się prawie dwadzieścia lat temu i była ona związana z działalnością medyczną, a polegała na organizacji szkoleń dla ukraińskich lekarzy w zakresie stosowania nowoczesnych technik operacyjnych w uroginekologii. Te kontakty zapoczątkowały wieloletnią współpracę na gruncie medycznym.
Ostatnie lata związane były z moimi częstymi pobytami na Ukrainie, poznawaniem ludzi, kultury i zwyczajów. Kolejne zdobywane doświadczenia budziły u mnie coraz większy szacunek i sympatię do kraju, który teraz obdarzył mnie wielkim zaufaniem i powołał na stanowisko Honorowego Konsula Ukrainy w Katowicach.