Новини

черв. 21, 2024

Отримати апостиль на українських освітніх документах

Як отримати апостиль на українських освітніх документах (атестаті, свідоцтві про закінчення школи, дипломі тощо), якщо я знаходжуся на території Польщі?
Між Україною та Республікою Польща діє «Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів», згідно якої усі освітні документи, видані в Україні визнаються у Польщі. ? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_067#Text
Однак, якщо освітній заклад все ж таки вимагає апостиль на українських освітніх документах, отримати його можна дистанційно, зокрема через ДП Міністерства освіти і науки України «Інформаційно-іміджевий центр», що діє на підставі Постанови КМУ від 31.08.2011 №924. Процедуру подання ви знайдете тут: ? https://www.apostille.in.ua/.../proce.../dystanciina-podacha
❓Що таке апостиль та який порядок його проставлення в Україні?
✅Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав-учасниць Гаазької Конвенції 1961р. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання повноважень на проставлення апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», апостиль проставляє:
1️⃣ Міністерство освіти і науки - на офіційних документах, виданих Міністерством освіти і науки, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, їх територіальними органами, закладами освіти, підприємствами, установами і організаціями, які надають послуги у сфері освіти і науки або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг. До таких документів відносяться:
?дипломи про освіту;
?сертифікати про присвоєння вчених звань;
?атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші.
2️⃣ Міністерство юстиції- на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, органами виконання покарань та пробації, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До таких документів відносяться:
?свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану;
?витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
?архівні довідки;
?документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.
3️⃣ Міністерство внутрішніх справ– на документах, що видаються Міністерством внутрішніх справ та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти і науки. До таких документів відносяться:
• Витяги з інформаційно-аналітичної системи «облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості (т.з. Довідки про відсутність судимості)
4️⃣ Державна міграційна служба– на документах, що видаються Державною міграційною службою, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. До таких документів відносяться:
? Довідки/витяги з Єдиного державного демографічного реєстру та інші
5️⃣ Державна податкова служба– на документах, що видаються Державною податковою службою та її територіальними органами. До таких документів відносяться:
?Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України;
?Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків та інші
6️⃣ Міністерство закордонних справ - на всіх інших видах документів. ? https://mfa.gov.ua/consul/forua/legalization/apostille
Процедура проставлення апостилю на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється Правилами.
Апостиль не проставляється:
?на документах, виданих закордонними дипломатичними установами України;
?на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.