Aktualności

Lut 25, 2022

Kluczowe informacje

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła nową wojnę, konflikt zbrojny na pełną skalę w samym sercu Europy.

Rosyjskie wojska przekroczyły nasze granice z terytorium Rosji i Białorusi, a także z okupowanego obszaru Donbasu i Krymu. Rosja zaatakowała Ukrainę jednocześnie od wschodu, południa i północy, a także z powietrza.

Rosja prowadzi ostrzał rakietowy miast, ataki lotnictwa, czołgów i artylerii, wysyła grupy dywersyjne.

 

Ostatnia noc dla Kijowa była najstraszniejszą od czasu 1941 roku – od ataku nazistowskich Niemiec. Ataki rakietowe uderzyły w ludność cywilną. Rosyjskie czołgi usiłują sforsować drogę do stolicy Ukrainy.

Losy Europy ważą się teraz w Ukrainie. Jeśli Putin nie spotka się ze zdecydowaną reakcją, jeśli nie zostanie powstrzymany teraz, będzie parł dalej i wówczas wszystkie europejskie miasta będą zagrożone.

24 lutego  do godz. 22.30 rosyjskie wojska atakowały nasze pozycje 393 razy, uderzyły w 32 obiekty cywilne, zniszczyły 6 posterunków, zaatakowały Wyspę Żmij na Morzu Czarnym, zajęły Czarnobylską Elektrownię Atomową i południową część obwodu chersońskiego, z Północnym Kanałem Krymskim włącznie.

W ciągu pierwszego dnia inwazji, do północy 24 lutego, w Ukrainie zginęło 137 osób, a 316 zostało rannych.

Od wczoraj trwają potężne cyberataki na strony internetowe instytucji rządowych Ukrainy.

W odpowiedzi Ukraina, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, przystąpiła do obrony swego terytorium. Będziemy bronić naszej ziemi.

Wojska rosyjskie ponoszą straty: w samolotach, helikopterach, czołgach, transporterach, ludziach.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Ukrainy wydał rozkaz, by zadać agresorowi maksymalnie dużych strat.

 

Tysiące obywateli ukraińskich wstąpiły do oddziałów obrony terytorialnej. W najbliższych dniach dołączą następni.

24 lutego 2022 r. Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła decyzję Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego na całym terytorium Ukrainy na okres 30 dni w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa publicznego i interesów państwa Ukrainy.

W związku z tym niektóre prawa konstytucyjne i podstawowe wolności człowieka mogą być czasowo ograniczone (art. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Konstytucji Ukrainy: nietykalność mieszkania, prywatność korespondencji, ingerencja w życie osobiste, wolność swobody przemieszczania się, wolność myśli i słowa, swoboda wyrażania poglądów i przekonań, wyborów, pokojowych zgromadzeń, prawa własności, prawa do działalności gospodarczej, prawa do działalności zawodowej, prawa do strajku, prawa do nauki). Tymczasowe ograniczenia praw i uzasadnionych interesów dotyczyć będzie również osób prawnych.

Administracje obwodowe, kijowska miejska administracja państwowa i organy lokalnego samorządu mają stworzyć rady obrony i wspomagać dowództwo wojskowe we wprowadzaniu i wdrażaniu środków stanu wojennego.

W niektórych ukraińskich miastach wprowadzono godzinę policyjną.

 

Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Zachęcamy naszych partnerów, by poszli za naszym przykładem. Uważamy za niedopuszczalne utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwem – agresorem, które bez powodu atakuje sąsiada. Organizacje międzynarodowe powinny rozważyć pozbawienie członkostwa Rosji za rażące naruszenie prawa międzynarodowego.

Za agresorów uważać będziemy także tych, którzy wyrażają poparcie dla działań Rosji na Ukrainie.

Naród rosyjski wyraża sprzeciw wobec chorej decyzji Putina. Ponad 1300 rosyjskich obywateli w ponad 50 miastach Rosyjskiej Federacji zostało aresztowanych za udział w demonstracjach pokojowych.

Liczymy na właściwą reakcję społeczności międzynarodowej. Wyrażamy wdzięczność naszym partnerom, którzy nadal udzielają nam pomocy na różne sposoby (w szczególności pożyczka 1 miliarda USD z Narodowego Banku Polski)

 

Wzywamy społeczność międzynarodową do solidarności z Ukrainą poprzez:

- natychmiastowe nałożenie na Rosję poważnych i skoordynowanych sankcji.

- izolowanie Rosji na wszystkich możliwych forach międzynarodowych.

- udzielenia Ukrainie wsparcia w postaci broni, sprzętu obronnego, paliwa i wszystkiego tego, co jest niezbędne do walki z największą armią na kontynencie europejskim.

- wsparcia finansowego.

Doceniamy już wprowadzone sankcje przez wiele państw świata (Unię Europejską, Australię, Kanadę itd.), a zwłaszcza najostrzejsze sankcje wprowadzone przez USA, Wielką Brytanię i UE, które negatywnie wpłyną na ekonomiczne i finansowe możliwości Rosji kontynuowania agresji.

Oczekujemy od świata natychmiastowego zaostrzenia sankcji, by powstrzymać Rosję, łącznie z odcięciem od SWIFT.

 

Wzywamy organizacje międzynarodowe do niesienia pomocy humanitarnej i i sporządzenia rejestru wszelkich przypadków łamania norm międzynarodowego i praw człowieka.

Mamy nadzieję, że szeroka społeczność ukraińska za granicą wspomoże rząd Ukrainy w przekazywaniu prawdy o wojnie, jaką prowadzi Rosja w Europie.

 

Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy nadal informować Państwa.