Aktualności

Maj 13, 2019

Zasady obejmowania patronatem

Objęcie Patronatem przez Konsula Honorowego Ukrainy w Katowicach oraz udział Konsula w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Ukrainy, mających zasięg regionalny (na terenie Śląska), w szczególności przyczyniających się do promocji  Ukrainy oraz rozwoju stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych miedzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską.
Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Ukrainy. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

W przypadku objęcia projektu Patronatem Honorowym jego organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia:
•    logotypem Konsulatu Honorowego Ukrainy w Katowicach wg otrzymanych wytycznych;
•    informacją na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Katowicach, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia).

List-prośbę o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu honorowego.  Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatu Honorowego lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej.

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego  Ukrainy i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Ukrainy w Katowicach.