Aktualności

Lip 04, 2019

Współpraca Katowic i Lwowa

3. lipca 2019 w Willi Goldsteinów miało miejsce podpisanie listów intencyjnych o współpracy miasta Katowice i miasta Lwowa.
Ze strony polskiej udział wzięli: dr Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Jarosław Wieczorek - Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach, Andrzej Szteliga – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice, prof. dr hab. Wanda Palacz - Prorektor ds. dydaktyki i nauki -Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury, Marcin Stańczyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji, Piotr Zaczkowski – Dyrektor „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Ewa Kafel – Dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, Adam Łęski – kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej, Wydział Promocji UM Katowice.
Stronę ukraińską w imieniu Mera Lwowa reprezentowała Tetyana Khabibrakhmanova, Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej oraz Stosunków Zewnętrznych.

Wydarzenie uświetnił recital fortepianowo – wokalny w wykonaniu absolwentek Śląskiej Akademii Muzycznej, co w przepięknych wnętrzach Willi Goldsteinów nadało uroczystości wyjątkowo elegancki charakter.
Znakomita inicjatywa – brawo Katowice !!!