Aktualności

Sty 11, 2024

Doroczne spotkanie z udziałem konsulów generalnych i honorowych Ukrainy w Polsce

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz odbył doroczne spotkanie z udziałem konsulów generalnych i honorowych Ukrainy w Polsce.
Podczas spotkania podsumowano wyniki działalności konsularnej w roku 2023, przede wszystkim w kontekście udzielenia pomocy Ukrainie w związku z trwającą agresją rosyjską, a także określono priorytetowe zadania na rok 2024 w celu jej wzmocnienia oraz ochrony praw i interesów obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy którzy znaleźli schronienie w Rzeczypospolitej Polskiej przed agresją rosyjską.
Na zakończenie spotkania Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz w imieniu Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka wręczył Odznakę Rady Najwyższej Ukrainy „Za zasługi dla Narodu Ukraińskiego” Bartłomieju Babuśce – Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Tarnowie, nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy „Za zasługi dla służby dyplomatycznej” Wiaczesławowi Wojnarowskiemu – Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Krakowie, a także ogłosił decyzję o nadaniu Odznaki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy „Za sumienną służbę” Jurijowi Tokarowi – Konsulowi Generalnemu Ukrainy we Wrocławiu.